Tunnista osaamisesi - tiedosta taitosi

Tämä osaamiskartoitus auttaa sinua kokonaisvaltaisen osaamisesi tunnistamisessa. Kartoitus toimii pohjana keskustelussa, kun olet hakeutumassa koulutukseen tai töihin. Kartoituksen avulla pystyt osoittamaan näkyvän (osoitettu/dokumentoitu) ja näkymättömän (saavutettu/ei dokumentoitu) osaamisesi ja kertomaan niistä koulutus- ja työnhaku tilanteissa. Pysähdy nyt pohtimaan tässä osaamiskartoituksessa olevia asioita ja näkyvöitä kokonaisvaltainen osaamisesi.

Mitä on näkymätön osaaminen? (saavutettu/ei dokumentoitu) Mitä on näkyvä osaaminen? (osoitettu/dokumentoitu)

Näkymättömästä osaamisesta puhutaan, kun osaaminen on kertynyt mm:

  • työelämässä
  • järjestötehtävässä
  • harrastuksissa
  • arkisissa tehtävissä

Tämä osio täytetään itsearviointina.

Siirry kartoittamaan näkymätön osaaminen

Näkyvä osaaminen on sellaista osaamista, josta on todistukset, kuten mm:

  • tutkinto-, koulu- ja kurssitodistukset
  • työtodistukset
  • todistukset yhdistystoiminnasta
  • todistukset luottamustoimista 

 

Siirry kirjaamaan näkyvä osaaminen

 Lisäksi voit tutustua erilaisiin sähköisiin urasuunnittelu- ja ammatinvalintaohjelmiin

Kartoita opiskelu-
mahdollisuutesi!

}