Logopalkki

Matematiikan osaamisen kartoitus, ammattikorkeakoulu
Tekniikan ja liikenteen ala

Tämän kartoituksen avulla voit tarkistaa millaiset matematiikan perusvalmiudet sinulla on selvitä alan opiskelussa ja työssä tarvittavista matematiikkaa vaativista tehtävistä. Tehtävät täytyy ratkaista ilman laskinta, mutta kynää ja paperia voit käyttää apunasi. Jokaiseen kysymykseen on neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikein. Vastaukset lähetettyäsi saat palautteen perusvalmiuksistasi.

1.  (3,5 + 6,5)²

a. 55

b. 35

c. 20

d. 100

2.  7 : 0 =

a. 0

b. 7

c. ∞

d. ei määritelty

3.  3‾² =

a. −9

b. 1/9

c. −3/2

d. −1/9

Valitse oikea vaihtoehto

4.  40,5 senttimetriä metreinä on

a. 40,50 m

b. 4,5 m

c. 0,405 m

d. 0,0405 m

5.  0,5 millilitraa mikrolitroina on

a. 5 µl

b. 50 µl

c. 500 µl

d. 0,500 µl

6.  400 mikrogrammaa milligrammoina on

a. 40 mg

b. 4 mg

c. 0,4 mg

d. 0,04 mg

7. Mitä potenssimerkintä 4³ tarkoittaa?

a. 4·4·4·4·4

b. 3·3·3·3·3

c. 4·4·4

d. 3·3·3

8. Jos kulman suuruus radiaaneina on π/2, niin sen suuruus asteina on

a. 60°

b. 90°

c. 180°

d. 360°

9. Olkoot a ja b molemmat positiivisia, erisuuria reaalilukuja. Silloin lauseke on sama kuin

a.  

b.  

c.  

d.  

10. Kun lg(x) = −3, niin

a. x= 1/1000

b. 1/3

c. 1/10 000

d. ei ole olemassa

11. Yhtälön 3x² + 9x − 30 = 0 ratkaisut ovat

a. x1 = 2; x2 = 5

b. x1 = −2; x2 = 5

c. x1 = 2; x2 = −5

d. x1 = −2; x2 = −5

12. Olkoon muuttuja x yhtä suuri kuin jokin mielivaltainen nollasta poikkeava reaaliluku b. Yhtälö on ratkaistu seuraavasti:

(1) x = b
(2) x² = bx
(3) x² − b² = bx − b²
(4) (x + b)(x − b) = b(x − b)
(5) x + b = b
(6) 2b = b
(7) 2 = 1

Virhe on tapahtunut siirryttäessä riviltä

a. (2) → (3)

b. (3) → (4)

c. (4) → (5)

d. (5) → (6)

Vastaa kuvaajan perusteella:

13. Kuinka monta kilometriä on kuljettu 3,5 tunnissa?

a. 280 km

b. 260 km

c. 240 km

d. 350 km

14. Kuinka kauan aikaa kuluu 320 km matkaan?

a. 2 h

b. 3 h

c. 4 h

d. 5 h

15. Pisteiden (1,3) ja (4,4) kautta kulkevan suoran kulmakerroin on

a. −1/3

b. 1/3

c. 3

d. −3

16. Funktion y = 0,5x³ + 27x² - 5x + 1500 kuvaaja leikkaa y-akselin pisteessä

a. 27

b. 0,5

c. −5

d. 1500

17. Paraabelin y = −0,25x² + 4 huippu on pisteessä

a. (0,−4)

b. (0,4)

c. (−0,25;4)

d. (4,0)

18. Mikä annetuista suorista on kohtisuorassa suoran y = 2x + 3 kanssa?

a. y = 2x − 1/3

b. y = −2x − 3

c. y = 2x + 3

d. y = (−1/2)x + 3

19. Millä a:n ja b:n arvoilla suorat y = −5x + 3 ja y = ax + b ovat yhdensuuntaiset?

a.  a = 3 ja b = −5

b.  a = 5 ja b = −3

c.  a = −5 ja b on mielivaltainen

d.  a on mielivaltainen ja b = 3

20. Korko on suoraan verrannollinen pääomaan. Mikä seuraavista kuvaajista esittää tätä ilmiötä, jos vaaka-akselilla kuvataan pääomaa ja pystyakselilla korkoa?

a.

b.

c.

d.

21. Mikä on seuraava luku? 1 1 2 3 5 8 _

a. 9

b. 10

c. 12

d. 13

22. Mikä on seuraava luku? 57 66 58 65 59 64 _

a. 62

b. 60

c. 63

d. 61

23. Mikä on seuraava kirjain? F H J L N _

a. O

b. P

c. Q

d. R

24. Mitkä ovat seuraavat kirjaimet? A D C F E H G _ _

a. O Q

b. K M

c. J I

d. M L

25. Seuraava luku ja kirjainyhdistelmä? B 1 E 4 H 7 K 10 N 13 _ _.

a. Q 16

b. T 14

c. J 15

d. P 12

26. Mikä kuvio puuttuu?

a.

b.

c.

d.

27. Näet viisi erilaista projektiota kolmiulotteisesta kappaleesta. Kuinka monesta samankokoisesta kuutiosta saat tämän kappaleen rakennettua?

a. 6

b. 7

c. 8

d. 9